„Trispalvio kino” dienose kvėpuoja visos kūrėjų kartos
Saulius MACAITIS, „Lietuvos rytas“, 2004 08 06
Žymės:

Švelnioji dokumentika

Nors beviltiškas pagyvenusio žmogaus žvilgsnis iš „Trispalvio kino” dienų reklamos (dailininkas J.Jacovskis) tarsi nežada nieko ge­ra, naujosios Lietuvos filmų festi­valis prasidėjo kaip tik linksmais žaidimais prie „Lietuvos”. Natūralu, kad daugumą trau­kia patys naujausi, jau 2004 me­tais užbaigti filmai. Tarp jų – dvi dokumentinės no­velės, kurias apibūdinant norisi vartoti būtent pastarąjį, lyg ir la­biau vaidybiniam kinui pritinkan­tį terminą. Plačiau >>

Egzistencija abipus kameros
Laima KREIVYTĖ, Kinas nr.2/2004m. 2004 08 06

Giedrės Beinoriūtės filmas „Egzis­tencija” nėra skausminga egzistenci­nė drama, kaip galėtų pagalvoti Camus ir Sartre’o sekėjai. Ir ne kas­dienybės nuobodulio kronika. Filmo pavadinimas skamba šiek tiek iro­niškai, o kartu – visiškai rimtai, nes kusturiciškai šmaikščios istorijos eg­zistuoja ne tik už, bet ir šiapus kame­ros. Tai egzistencija „pasidarytame” pasaulyje, simuliakrinėje erdvėje – ne „tapimas savimi”, o kaukių mata­vimasis. Plačiau >>

Troleibusų karta
Laima KREIVYTĖ, „7 meno dienos“, 2003 04 21
Žymės:

Jaunųjų kino kūrėjų vakaras „Skalvijos” kino centre priminė ap­siaustį – žiūrovai tol plūdo į kino salę, kol užpildė ją beveik iki lubų. Draugai, giminės, menininkai ir pramogininkai atėjo pasižiūrėti j save – nes jaunųjų manifeste nedviprasmiš­kai deklaruojama meilė žiūrovui ir siekis „kalbėti apie dabarties pro­blemas, naudojant šiuolaikines iš­raiškos priemones”. Prieš filmų per­žiūrą jaunieji pasirodė ant scenos, tačiau jokių konceptualių manifes­tacijų nesurengė – tiesiog prisistatė ir pasiūlė padiskutuoti apie filmus vėliau, prie vyno taurės. Plačiau >>

Bėgantieji per perėjas
Linas VILDŽIŪNAS, Kinas nr.7/2002m. 2002 09 09

„Troleibusų miesto” apibūdini­mas Giedrės Beinoriūtės filme adresuojamas mūsų puikiajai sostinei. Kadaise, prieš kokius trisdešimt ar dvidešimt metų. kai po ją visomis kryptimis zujo melodingai „dai­nuojančios” naujutėlaitės ar apynaujės „Škodos”, kai troleibuso bilietas kainavo simboliškas 4 tarybinio rublio kapeikas, o asmeninis automobilis buvo prabangos ar deficito ženklas, tokia su visuomeniniu transportu susijusi asociacija daugeliui vilniečių būtų buvusi visiškai suprantama. Nesunku net įsivaizduoti ir taip pavadin­to anuometinio kino etiudo Plačiau >>

Apie kurmius, kontrolierius ir žmones
Živilė PIPINYTĖ, „7 meno dienos“ 2002 09 08
Žymės:

Prisipažinsiu, gerokai įgriso kalbos apie lietuvių kino mir­tį. Žinoma, jis jau seniai turi tenkintis bado dieta, o tai visada at­siliepia ir filmų kiekybei, ir koky­bei, ir jų platinimui. Ne vienas įdo­mus projektas taip ir liko neįgyven­dintas, nes Lietuva paprasčiausiai nebegali sau leisti brangių (istori­nių, kostiuminių ir pan.) filmų ir ne­aišku, ar kada nors galės. Tačiau jaunųjų kino adeptų nesumažėjo. Per savaitę įvykusios dvi debiutan-čių – Dalios Survilaitės ir Giedrės Beinoriūtės – filmų premjeros nu­teikia optimistiškai. Plačiau >>

Jaunų kino režisierių debiutai kėlė publikos džiaugsmą
Saulius MACAITIS, Neringa KAŽUKAUSKAITĖ, „Lietuvos rytas“, 2002 09 08
Žymės:


„Lietuvos” kino teatras suren­gė dviejų lietuviškų filmų prem­jeras. Abu trumpametražiai, abu dokumentiniai, abiejų autorės -jaunos režisierės.
Ir abu šventinius vakarus Sa­lė 88 buvo ne tik sausakimša. Ji galėjo dvigubėti, kad į ją sutilptų visi, kam rūpėjo pamatyti abi ek­rano naujienas, pažinti žmones, pasiryžusius kurti lietuvišką kiną.
Plačiau >>

Ilga kelionė ūkų lankomis į saldaininio barnholmo kino vakarones (ištrauka)
Saulius MACAITIS, „Lietuvos rytas“, 1998 05 16
Žymės:

„Kas iš tų paaugesnių piliečių, kurie stebi (ar bent norėtų stebėti) lietuvių kiną, žino Giedrės Beinoriūtės pavardę? Ogi yra tokia lietuvių režisierė, tiesa, dar be diplomo ir, anot mūsų „lenkų lietuvaitės“, dėvėjusios Bornholme Soho kvartalo marškinėlius, labai panaši į… trylikametę.

Plačiau >>