Kino teatre. Stebuklų dar būna…
Auksė Kancerevičiūtė, www.lfc.lt, 2011 10 22

Tačiau ką šiuo atveju vadinti stebuklu? Pavykusį filmą? Įvaldytą ir suvaldytą kino kalbą, sklandų montažą? Ar beišnykstančią vertybę – žmoniškumą, kurio ieškoti tenka kažkur paribiuose, toli nutolusiuose nuo masinio šurmulio ir pinigų darymo vajaus?

Plačiau >>